Politiske organer

DKF ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Derudover varetages foreningens arbejde af et råd med demokratiske valgte medlemmer, politiske udvalg som nedsættes ad hoc samt 5 kiropraktorkredsforeninger i de 5 regioner.