Kiropraktorens roller og kompetencer 2017-2022

DKF udvikler nyt målprogram, der skal erstatte 'Kiropraktorerne i Spil 2011-2016. 

PROCESSEN
Det nye program skal præsenteres for generalforsamlingen i november 2017, og processen er i gang.

HVOR ER VI NU I PROCESSEN?
Der er blevet holdt topmøder i slutningen af marts/starten af april. De i alt næsten 200 deltagere arbejdede videre med input fra Faglig Kongres, hvor der blev holdt 2 moduler om nyt målprogram.

På topmøderne guidede de to proceskonsulenter Christina Holm og Christian Seidelin, som er hyret til at hjælpe til med at facilitere udviklingsprocessen, deltagerne gennem en formiddag med gruppearbejde.

De fandt sted i Viborg 25. marts, Middelfart 26. marts, København 1. april og de studerende holder topmøde 4.april.

I Viborg og Middelfart holdt læge, innovatør Martin Vesterby en kickoff, hvor han gav gode råd om, hvad der skal innovation. Hans budskab var, at passion og engagement er lige så vigtigt - hvis ikke vigtigere end viden -og at det handler om at søge og bruges andres input i processerne. 

I København var kiropraktor Ole Wessung inviteret til at holde kickoff-oplæg. Han fortalte om, hvordan han går til visionsudvikling, hvad hans tanker om kiropraktorvisioner er, og hvordan han skaber nye projekter ved hjælp af input fra andre, at iværksætteri kræver mod og hvorfor han elsker at være kiropraktor. 

Læs reportage og se billeder fra topmøderne i KIROPRAKTOREN nr. 2 juni 2017

Næste skridt er nu her efter topmøderne, at arbejdsgruppen gennemgår og bearbejder de nye input, som består i forslag til vigtige hovedtemaer og ikke mindst ideer til, hvordan man kan realisere hvilke delmål for at opnå det ønskede outcome.

Se også billeder og klip fra topmøderne på DKF's Instagram 

Arbejdsgruppe bearbejder input
Bestyrelsesmedlem Dorthe Schøler Ziegler er ansvarlig for udviklingen af det nye målprogram. Hun er formand for den arbejdsgruppe, der skal bearbejde medlemmernes input til et færdigt resultat, der overdrages til
bestyrelsen før generalforsamlingen 11/11, hvor målprogrammet præsenteres.Til at sidde i arbejdsgruppen har vi inviteret samtlige kredsforeninger, politiske udvalg samt øvrige interne stakeholders.

Arbejdsgruppen består af:
Susanne Bach (Region Nord)
Henrik Wulff (NIKKB)
Nanna Madsen (FNKS)
Sine Kiilerich (Region Syd)
Stine Ørskov Hougaard (Klinikejerudvalget)
Stine Haugaard Clausen (Udv. for Offentligt
Ansatte)
Jeppe Mathiasen (Region Midt)
Anette Nørregaard Ravn (Udv. for Ansatte
Kiropraktorer)
Søren O’neill (Rygcenter Syd)
Claus Dam Nielsen (DSKKB)
Marcus Dieden (Region Hovedstaden)
Kirsten Sillehoved (Region Sjælland)


DORTHE I SPIDSEN


Bestyrelsesmedlem Dorthe Schøler Ziegler er bestyrelsesansvarlig for udviklingen det nye målprogram. Hun kan kontaktes på dsz@danskkiropraktorforening.dk


Dorthe præsenterer tankerne bag processen i KIROPRAKTOREN 03 2016 - læs her.


Medlemsinddragelsen indledt i 2016
Første medlemsinddragende begivenhed skete ved, at de politisk aktive deltog i den indledende jagt på måltemaer i det politiske sommerseminar i Kolding maj 2016.

På Faglig Kongres i november 2016 blev holdt to moduler, hvor medlemmer kunne møde op og sætte deres præg på opstarten af de nye mål. 


Læs reportage om modulerne på Faglig Kongres 2016 i KIROPRAKTOREN 04 2016 


Se samtlige flip-overs fra det politiske seminar i maj 2016 og de to moduler på Faglig Kongres: Målprogram Politisk seminar maj 16

Faglig Kongres modul 1

Faglig Kongres modul 2

 

 

 

juni 2017