Dansk Kiropraktor Råd

DKR vejleder medlemmer i sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktorer. DKR skal have opmærksomheden henledt på, om medlemmer foretager sig handlinger, der kan skade foreningen og standens interesser. DKR varetager sine funktioner på begæring eller af egen drift. 

Kiropraktorer, som oplever at få rejst en klage- eller erstatningssag, bedes orientere rådet, som kan yde rådgivning. Se iøvrigt vejledningsmaterialer her på hjemmesiden.  KONTAKTINFORMATIONER

Formand
Anders Tromholt
Tlf.: 21402002 (tirsdag, onsdag, fredag fra kl. 12-13)
Mail: tromholt@c.dk 
  
Medlemmer
Nis Alnor
Tlf. klinik 5853 5858
Mail: nisalnor@post11.tele.dk 

Kenneth Ramsby
Tlf. klinik 7585 8080 eller mobil 20985298
Mail:
ramsby@netkiro.dk 
 
Tue Secher Jensen
Tlf. 6348 4000
Mail: Tue.Secher.Jensen@slb.regionsyddanmark.dk 
 
Susanne Brogaard Krogh
Tlf. 3024 7222
Mail: susannebrogaard@gmail.com

Suppleanter
Frank Føns Jensen
Tlf. klinik 5572 7175
Mail: frank.foens@dbmail.dk 
 
John Petri Petersen
Tlf. klinik 9857 1010
Mail: kiropraktik.hadsund@mail.dk 
  

Opdateret 9. januar 2018