ÅRSMØDE 2017
2017 er et politisk år i DKF, så den står på årsmøde med generalforsamling i november.

Den geografiske turnusordning bringer årsmødet til Region Syddanmark,
nærmere bestemt Comwell Middelfart. Det strækker sig over 2 hele dage; fredag og lørdag. Som noget nyt er der ikke kun faglige kurser om fredagen, men også arrangementer om emner, der optager dig som medlem.

DKF og NIKKB har været i tænkeboks sammen med Klinikejerudvalget, de to udvalg for ansatte og de studerendes organisation FNKS.

Resultatet er tre GRATIS medlemsarrangementer fredag eftermiddag for henholdsvis klinikejere, ansatte og studerende. Om formiddagen (9.30-12.00) holder NIKKB to kurser for kiropraktorer. Kurserne handler om GLA:D Ryg-konceptet og betydningen af D-vitamin.

Fra kl. 13.30-17.00 er der oplæg for medlemmer. Klinikejere kan fordybe sig i, hvordan man som leder håndterer forskellige personlighedstyper under overskriften 'Ledelse og kommunikation'.  Ansatte medlemmer kan lære mere om 'nudging' og få redskaber til at bruge det som en indirekte kommunikationsform, fx i kontakten med patienter.

I samme tidsrum er der oplæg for studentermedlemmer - emne er ved at blive lagt helt fast og meldes ud senere.

Læs om NIKKB's kurser og de nye medlemsarrangementer her hos NIKKB, hvor du også kan melde dig til.

Fredag aften fortsætter vi i helikopteren med en debat, der sætter DKF’s nye målprogram i perspektiv.

Studentermedlemmer kan overnatte gratis i hytte, og en bus kører til og fra hotellet, så det er nemt at deltage i generalforsamlingen dagen efter. 

Lørdag står den på kiropraktorpolitik fra morgen til aften med generalforsamling, men her venter også lidt nyskabelser.

Det hele sluttes naturligvis af med den legendariske årsfest lørdag aften, der nok skal leve op til sit festlige ry.

Ryd derfor med det samme hele fredagen 10/11 og hele lørdagen 11/11!

Tilmelding
Tilmelding foregår teknisk via NIKKB's tilmeldingsmodul. Overnatning bookes direkte på Comwell Middelfart, hvor medlemmer kan købe overnatning til særpris.

Hvordan er reglerne?
Læs om reglerne for generalforsamlingen, herunder varsler, valg, opstilling osv. i DKF's vedtægter  - de vigtigste ting står længere nede på siden

Hvem skal prises?
Sidste år blev kiropraktor Susanne Lynge Årets Kiropraktor - hvem skal det være i år? Det er en fast tradition, at DKF siden 2012 fejrer en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde med denne kollegapris.

DKF uddeler også en ærespris - når en kandidat findes værdig. Der er tale om Kiropraktorprisen på 50.000 kr., der gives til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for biomekanisk forskning eller ved at sætte fokus på ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen, som ikke kan søges, uddeles på årsmødet, hvis bestyrelsen beslutter at uddele den.

Medlemmer kan sende forslag til begge priser ved at sende DKF en mail med kandidatens navn og en begrundelse senest 19. september 2017:
dkf@danskkiropraktorforening.dkGODT AT VIDE OM GF
• DKF’s generalforsamling finder sted i ulige år

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg

• Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv.
ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til
ny formand

Senest 19. september skal du sende et forslag til Årest kiropraktor 2017 eller evt. Kiropraktorprisen til DKF's sekretariat

Senest 14. oktober ’17 offentliggør DKF lister med henholdsvis
fuldtallig bestyrelse og fuldtalligt råd

Senest 28. oktober ’17 skal medlemmer, der vil stille op til
bestyrelsen eller rådet, melde deres kandidatur til sekretariatet

• Har der meldt sig kandidater til bestyrelse eller råd, gennemføres
afstemning under generalforsamlingen. Har ingen kandidater meldt
sig, anses bestyrelsens og rådets lister for valgte

Senest 21. oktober ’17 skal medlemmer, der har forslag til dagsordenen, sende dem til DKF stilet til formanden

Senest 1. november ’17 udsender DKF dagsordenen til generalforsamlingen 

OBS: elektronisk post er godkendt metode, så mail blot dine evt. forslag eller kandidaturer til sekretariatet på DKF@danskkiropraktorforening.dk - stil medlemsforslag til formanden, fx ved at skrive: "Att. formanden" i starten af mailen


 


 

Opdateret juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FAKTA

DKF holder faglig kongres (årsmøde med kurser og ny viden) i lige år, og politisk kongres (færre kurser, men til gengæld generalforsamling) i ulige år.

 

Find en kiropraktor