Presse - Dansk Kiropraktor Forening

DKF udtaler sig gerne

Kontakt kommunikationschef Christian Ankerstjerne:

Mobil: 2083 8984
Mail. ca@danskkiropraktorforening.dk


På hverdage ml. 10-16 (fredag 10-15) kan sekretariatet kontaktes - 3393 0400.

Læs nyheder fra DKF

Læs centrale dokumenter

Kiropraktik i Danmark
En kiropraktor er en autoriseret sundhedsperson, der beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet.

Man kan henvende sig direkte til en kiropraktor uden henvisning fra egen læge eller speciallæge. Kiropraktoren er uddannet – og forpligtet – til selvstændigt at undersøge og diagnosticere, hvori en skade består. Såfremt der er behov for undersøgelser, som kiropraktoren ikke selv kan varetage, eller anden behandling er påkrævet, henvises der typisk til egen læge.

Kiropraktorernes position i Danmark er unik uddannelses-, forsknings-, lovgivnings- og tilskudsmæssigt sammenlignet med andre lande.

Læs mere information om kiropraktik og DKF

Læs mere om, hvilke sygdomme, funktionsnedsættelser og smerter kiropraktorens arbejdsområde dækker

Her kan du læse om DKF's politiske arbejde og mål

KIRORPRAKTOREN
KIROPRAKTOREN er Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift og udkommer 4 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer, til venteværelserne i kiropraktorklinikkerne samt til samarbejdspartnere og politiske interessenter. Oplaget er på 2500.