Nyt pakketilbud til patienter med lumbal spinalstenose sigter på at vejlede patienten i at håndtere sin situation med bl.a. øvelser og smertebehandling og forhåbentlig undgå operation.

Af Annette Hagerup, journalist
Foto: Heidi Lundsgaard

Lumbal stenose behøver ikke være en årelang smertefuld vandring fra den ene specialist til den anden.

Landets stenosepatienter får nu et håndfast tilbud om at blive taget i hånden af en kiropraktor, som vil vejlede dem til den rette behandling.
Kun i de sværeste tilfælde viderehenvises patienten direkte til kirurgisk behandling.

Det er essensen i en helt ny stenosepakke, som de danske kiropraktorer officielt kan tilbyde fra 1. april i år. Sigtet er at fange patienterne på et tidligt tidspunkt, så en operation måske kan forebygges.

Forløbspakken for lumbal stenose er et led i den ny overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Kiropraktor Forening, som fra april vil give nydiagnosticerede stenosepatienter et forhøjet økonomisk tilskud samt et intensivt forløb, ligesom patienter med diskusprolaps i lænd og nakke kan få fra samme dato.

Forløbspakken for lumbal stenose bygger på de principper om forløbsundersøgelser, som i 2014 blev indført med pakkeforløbet til patienter med diskusprolaps, herunder mulighed for at henvise patienter direkte til MR- og CT-scanning.

Forsnævringer
Lumbal spinalstenose er en tilstand, hvor der i varierende grad optræder forsnævrede pladsforhold i rygmarvskanalen (spinalkanalen) som følge af slid/degenerative forandringer.

Når patienterne henvender sig til kiropraktoren, har de typisk smerter i lænd og ben og har svært ved at gå. Deres gangdistance er ofte svært reduceret, og de må hvile sig efter få minutters gang.

Kiropraktor og klinikejer Peter Kryger-Baggesen, der er én af arkitekterne bag den ny overenskomst, fortæller, at det nye tilbud omfatter en forundersøgelse, hvor diagnosen stilles, samt to milepælsundersøgelser efter fire og 12 uger samt evt. konsultationer efter behov.

Læs mere om pakkeforløbet her

Der er ikke tale om en egentlig kur eller behandling, men snarere en vejledning i, hvordan patienten og kiropraktoren i fællesskab kan tackle den lumbale stenose. Ofte i samarbejde med patientens læge.

Det giver ifølge Peter Kryger-Baggesen, der er tidligere formand for Dansk Kiropraktor Forening, god mening at prøve med konservativ behandling først. Selve forsnævringen bliver ikke mildere af sig selv, men symptomerne varierer og er i perioder værre end andre.

”Operation vil aldrig være førstevalg, bortset fra i de allersværeste tilfælde. Som tommelfingerregel skal man vente nogle måneder, før man tyer til operation. I mellemtiden må vi gøre, hvad vi kan for at lindre patienternes evt. smerter og fysiske begrænsninger”, fortæller Peter Kryger-Baggesen.


Peter Kryger-Baggesen, tidl. formand for Dansk Kiropraktor Forening, en af arkitekterne bag pakkeforløbet til spinalstenosepatienterne.  

”Overenskomsten præciserer ikke, hvilke behandlinger vi skal tilbyde. Den giver mulighed for en række konsultationer med faste intervaller, og så er det op til kiropraktoren at vurdere, hvad der virker for den enkelte patient. Nogle skal måske have manuel behandling, andre skal instrueres i øvelser, der kan lindre deres smerter og forbedre deres gangfunktion. Nogle skal have begge dele. I mange tilfælde vil det også være nødvendigt at samarbejde med patientens egen læge om medicinsk behandling, der kan holde patienten nogenlunde smertefri.”

Der bliver årligt opereret mellem 2.000 og 2.500 patienter for symptomer på lumbal spinalstenose (LSS), hvilket gør lumbal spinal stenose til den hyppigste årsag til rygkirurgi i Danmark.

”Vi har endnu ikke solid evidens for, at konservativ behandling kan forebygge smerter eller forværring af lumbal spinalstenose,” erkender Peter Kryger-Baggesen.

”Men det er min kliniske erfaring, at rigtig mange patienter opnår længere, symptomfri perioder, og perioder med kun lettere gener. Der er ofte en væsensforskel på de patienter, vi møder i kiropraktorpraksis, og de patienter, der ender på operationsbordet. Kirurgerne ser kun de allerdårligste, og møder aldrig de patienter, der befinder sig i gråzonen. Stenosepakkeforløbet er tænkt som en minimumsstandard for, hvad patienterne er berettiget til, og hvad kiropraktoren skal tilbyde patienter, der henvender sig til os med symptomer på lumbal spinalstenose.” 

 

Behandling hjælper her og nu

Sådan ca. hver tredje til femte måned må 71-årige Arnold Søgaard Hansen bestille tid hos kiropraktor Tina Hein i Odense.Mange års arbejde som lastbilschauffør har sat sit aftryk på ryggen, og han har i mange år døjet med svære rygsmerter, som typisk stråler ned på bagsiden af lårene. En MR-scanning på rygcentret i Middelfart afslørede tilbage i 2013, at smerterne skyldes en spinalstenose.

Arnold Søgaard Hansen blev tilbudt operation, men afslog i første omgang. I stedet har han en fast aftale om at kontakte Tina Hein, når smerterne bliver for slemme.

”Jeg får gerne tre manipulationsbehandlinger indenfor 14 dage, så har hun løsnet op i min ryg og øget min bevægelighed. Behandlingen hjælper her og nu, men på et tidspunkt kommer smerterne igen, og jeg må have en ny tid hos Tina,” fortæller Arnold Søgaard Hansen, som også er blevet instrueret i øvelser, der kan styrke rygmuskulaturen.

”Jeg prøver at være aktiv i hverdagen, går lange ture og i fitnesscenter et par gange om ugen. Her sidder jeg hver gang på motionscyklen i en halv time.”

På en god dag kan Arnold Søgaard Hansen gå fem km. Skulle ryggen drille undervejs, har han lært, at han skal sætte sig ned på hug i et par minutter. Den foroverbøjede stilling får smerterne til at lette, så han kan gå videre......

På det seneste er Arnold Søgaard Hansens gener dog blevet værre, og han må oftere tage smertestillende medicin. En ny MR-scanning skal vise, om han kan hjælpes med en operation. 


"Vi oplever at kunne skabe bedre
funktion og lindre smerter"

Den typiske stenosepatient kan cykle uden nævneværdige problemer. Den foroverbøjede stilling opleves ofte som en lindring af symptomerne.
Det bliver straks værre, når han/hun står af cyklen og skal bevæge sig pr. benkraft. Så vender smerterne, der er tilstede i opretstående eller gående stilling, hurtigt tilbage.

Kiropraktor og klinikejer Tina Hein, Odense, ser en del patienter med lumbal spinalstenose i sin klinik.

”Symptomerne er klassiske. De har ondt i lænden, og smerter der stråler ned over ballerne og til det ene eller begge ben. De dårligste kan kun gå en ganske kort distance, før de er nødt til at stoppe op og måske sætte sig. Når de bøjer sig forover, letter smerten”, fortæller Tina Hein.”Vi har desværre ikke nogen stærk evidens for vore tiltag overfor stenosepatienterne. Vi mangler kliniske langtidsstudier på området. Men det er min personlige erfaring, at den her patientgruppe kan have gavn af træning og manuel behandling af led og muskler. Målet er at gøre dem mere funktionsdygtige, så de kan have en aktiv hverdag med så få smerter som muligt. Behandlingen må hver gang tilpasses den enkelte afhængig af grad og lokalisation af degenerationen samt symptombilledet.”


Tina Hein er medejer af klinikken Hein & Hartvigsen i Odense.

”Vi kan jo ikke fjerne grundtilstanden. Vi kan ikke fjerne det slid og de degenerative forandringer, der er i deres ryg og som betyder, at der er for lidt plads i spinalkanalen. Men mange mennesker med slidforandringer i lænden får god hjælp af manipulation/mobilisering samt bløddelsbehandling og korrekt instruktion i hjemmeøvelser. Især finder mange patienter med stenose, at mobilisering i fleksion, både som behandling og som øvelser har god effekt,” siger Tina Hein, og fortsætter:
”Den ny stenosepakke giver patienten tilbud om et struktureret forløb, der på få måneder kan være med til at afgrænse, hvem der kan klare sig uden operation, og hvem vi må sende videre til kirurgisk vurdering. Forhåbentlig kan vi også med en mere målrettet indsats – om ikke altid undgå, men så i hvert fald i nogle tilfælde udskyde tidspunktet for en eventuel operation. De specifikke ydelser som stenosepakken indeholder, vil samtidig gøre det muligt at trække data og give os et større overblik over, hvor mange af vore patienter, der lider af spinalstenose.”


**************************************
Projekt vil skaffe mere viden
Rygforsker, cand.manu., ph.d. Rikke Krüger Jensen er medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, der netop nu udarbejder nationale kliniske retningslinjer for ikke-kirurgisk behandling af lumbal spinalstenose. Hun arbejder på at starte et projekt, der skal teste et behandlingsprogram til lumbal spinalstenose i kiropraktorpraksis:
”Det er helt nødvendigt, at vi får mere viden om ætiologi, naturligt forløb og behandlingsmuligheder for denne patientgruppe, da prævalensen stiger støt i takt med en ældrebefolkning, som stiller store krav til deres fysiske formåen,” siger hun.
***************************************Hurtig henvisning gavner stenosepatienter

Ifølge en statusartikel i Ugeskrift for Læger i oktober 2016 vurderes det, at 47 pct. af alle personer over 60 år lider af lumbal spinalstenose.

Artiklen har givet anledning til en del debat om, hvorvidt spinalstenose kan karakteriseres som en folkesygdom. MR-scanning i en større befolkningsgruppe (1.000 raske japanere) har således fundet moderat til svær spinalstenose hos omkring 75 pct. af de +60-årige.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at de alle er syge, idet spinalstenose er defineret som et syndrom med en blanding af kliniske symptomer som dårlig balance, faldtendens, nedsat gangdistance og bensmerter.

Det fortæller 1.reservelæge på Middelfart Rygcenter(Center for Rygkirurgi og Forskning, Sygehus Lillebælt), Andreas K. Andresen. Han vurderer, at fem pct. af alle 60-årige formentlig har betydende og behandlingskrævende spinalstenose.

”Som kirurger ser vi kun de allerdårligste stenosepatienter. Jo længere tid, de har gået rundt med symptomer på spinalstenose, jo dårligere udbytte får de af en evt. operation. Derfor er det vigtigt at opspore patienterne så tidligt som muligt, og her har kiropraktoren en afgørende funktion. Kiropraktorerne er den faggruppe i sundhedssektoren, der ser flest patienter med lænderygproblemer. Det nye pakkeforløb for patienter med lumbal spinalstenose fører nok ikke til, at færre patienter bliver opereret, men det kan sikre, at patienterne bliver hurtigt udredt og får et smidigere forløb,” siger Andreas K. Andresen. 

 


 

 

 

 

Marts 2017

Artiklen er fra

KIROPRAKTOREN nr. 1 2017

Læs også om de nye pakkeforløb til diskusprolapspatienter, om behandling af svimmelhed, og nye undersøgelser om aktive tilgange, der måske kan hjælpe bedre ved senfølger efter hjernerystelse, end de kendte passive med ro og hvile...

Find en kiropraktor