FORMANDENS LEDER

 

DKF har indflydelse - især sammen med andre

Lone Kousgaard Jørgensen
23. marts 2018  

Dagen før juleferien udkom sundhedsministeren med et lovforslag, der de facto ville monopolisere akupunktur i brystregionen hos lægerne. 

Forslaget kom efter sager, hvor patienter har fået punkteret en eller begge lunger. Enkelte har på tragisk vis medført døden. Derfor var det unægteligt en god idé at se, om der kunne gøres noget i forebyggelsens og patientsikkerhedens tegn. Men forslaget virkede ikke gennemtænkt i forhold til lige at kigge på uddannelsesniveau og autorisationer hos de faggrupper, der udfører akupunktur.

Jeg blev ærligt talt forbavset. Vi kiropraktorer er, når det kommer til stykket, nok den sundhedsprofession, der har den største baggrundsviden om kroppens fysiologi og den mest veldokumenterede uddannelse i netop nålebrug. Jeg kontaktede flere af Folketingets sundhedsordførere om det og blev kun mødt med ’Åh ja, du må hellere sende et høringssvar, for det lyder da fornuftigt’ – og så sendte jeg ministeren et brev, hvor jeg redegjorde for vores uddannelsesniveau. Vores argumenter blev hørt, og i det reviderede lovforslag, ministeren sendte ud, er der ikke noget spor af akupunkturloven.

1. januar 2018 trådte så den nye lov om registrering og gebyr i forhold til tilsyn i kraft. Vi har protesteret over loven, bl.a. med fysioterapeuterne og fodterapeuterne, siden den blevet foreslået i marts 2016 for 2 år siden.
Mellem jul og nytår, dvs. få dage før den træder i kraft, ser det ud som om, det går op for lægerne, hvornår de skal betale gebyret, og helvede  bryder løs, kan man sige. Igen er det medierne, der sætter gang i sagen for alvor.

I DKF danner vi hurtigt en alliance med bl.a. idrætsmedicinerne og Dansk Idrætsforbund og skriver i øvrigt til ministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg m.fl. Der er stor lydhørhed for vores argumenter.

Summa summarum: Ministeren bakker ud og meddeler, at der skal findes en bedre løsning for dem, der arbejder frivilligt eller løseligt fx i idrætsklubber.

Jeg er stolt af, at vi i begge sager har kunnet gøre vores mening gældende på trods af vores begrænsede størrelse og ressourcer, og at vi blev bemærket. Men vi kunne ikke have klaret det alene. I begge sager har vi
samarbejdet med andre organisationer med samme eller ligestillede udfordringer.

Samarbejde batter noget, og det glæder mig, at de seneste års arbejde med at skabe alliancer bærer frugt.

 

 

Lederen er fra det seneste KIROPRAKTOREN

Læs, hvordan den første klinik har oplevet at være gennem akkrediteringsprocessen, og mød den nye engelske formand, der er landets yngste nogensinde.

Du kan også læse om skolebørns rygsmerter og om manipulation af elitesportsfolk - og du kan også møde tv-lægen Peter Q. Geisling, der revser sundhedsfolk, der kommunikerer elitært.


Læs KIROPRAKTOREN MARTS 2018

Find en kiropraktor