FORMANDENS LEDER


Internationalt er evidensbaseret kiropraktik under pres 

Vores tur til USA og verdenskongres gav mange gode oplevelser og positive indtryk af, hvordan der kæmpes for kiropraktik i hele verden. Ikke mindst af, hvordan forskning får stor positiv opmærksomhed, og hvordan kiropraktorforeninger deltager i udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af bevægeapparatslidelser og planer for nedbringelse af det store forbrug af opioder i behandling af rygsmerter.

Men samtidigt oplevede vi også, at evidensbaseret kiropraktik er under pres internationalt. For ud over den danske og den schweiziske universitetsuddannelse må jeg erkende, at vi slet ikke er kommet i mål med at integrere kiropraktik på universiteterne, hverken i resten af Europa eller i resten af verden.

Det bekymrer i en tid, hvor der er stort behov for flere kiropraktorer i stort set alle lande, og hvor pengestærke aktører – Rubicon og Life – åbner uddannelsesinstitutioner over hele verden, mens de evidensbaserede institutioner slet ikke udvikler sig med samme hast.

Problemet er, at vi alle sammen bliver kiropraktorer af navn, men slet ikke er uddannet på samme niveau, og det gør det svært for patienter, politikere og samarbejdspartnere (fx læger) at vide, hvad vi som stand står for.

Mit indtryk er, at det som Life og Rubicon kan, er at sælge deres filosofi i et blændende lækkert studiemiljø, hvor det vigtige er den helt nøjagtige behandlingsteknik, og hvor man giver de studerende mulighed for at ræse gennem studierne. Og når så de færdige kiropraktorer står der med deres eksamensbevis, ja så har Life et færdigstrikket program, der sætter fokus på indtjening, patientfastholdelse og mersalg snarere end evidence based practice, som er det, jeg heldigvis primært kender kiropraktik som i Danmark.

Efter denne tur til USA og den dialog, der lige nu foregår mellem det europæiske forbund ECU og Rubicon, er det blevet endnu mere tydeligt for mig, at den udvikling, vi har i Danmark med akademisering af kiropraktorerne, er vigtig at understøtte.

Vi skal udvikle os, og adskille os fra de alternative behandlere.

Kiropraktoruddannelser bør ligge i universitetsmiljøer, være akademiske og baseres på en biopsykosocial model – og når man får sin kandidatgrad, bør kiropraktorer have en evidensbaseret tilgang og tale i et sprog, der er forståeligt for patienter og samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen.

Danske kiropraktorer, uddannet i USA, var i sin tid af samme opfattelse og er lykkes med at skabe et fantastisk forskningsmiljø og kiropraktoruddannelsen på SDU. Det budskab vil jeg gerne eksportere til resten af verden.


Lone Kousgaard Jørgensen
9. juni 2017  


Relaterede artikler:
"Principielle debatter på verdenskongres" og "Priser med stor signalværdi"   
"Roadtrip: Tre legendariske skoler på en uge"   
 

 

Lederen er fra det seneste KIROPRAKTOREN

Læs om Trump-symptomer i sundhedspolikken, men også om den netop afholdte verdenskongres samt efterfølgende roadtrip til de legendariske kiropraktorskoler.

Du kan også læse om behandling af karpaltunnelsyndrom, om det cubanske sundhedsvæsen, som en gruppe medlemmer oplevede på tur i vinter, og om DKF's topmøder med OK-messe og visionsværksted.


Læs KIROPRAKTOREN 02 JUNI 2017

Find en kiropraktor