Pakkeforløb ved akut nerverodspåvirkning - Dansk Kiropraktor Forening


1. januar 2014 trådte det nye pakkeforløb ved nerverodspåvirkning i kraft. I daglig tale kaldes forløbet også 'Prolapspakken'.


PAKKEFORLØB VED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING
Det strukturerede forløb er for patienter, der har eller er mistænkt for lumbal diskusprolaps. De bærende elementer er:
STRUKTUR * RETNINGSLINJER * TILBAGEMELDING

En kort information kan du finde her i Dansk Kiropraktor Forenings folder til kiropraktorer, læger og andre sundhedsuddannede. Herunder finder du en mere tilbundsgående information.

NYT: 
TIL KIROPRAKTORKLINIKKER: Læs Q&A om implementering

Baseret på retningslinjer og evidens
Strukturen i forløbet baserer sig på de fire basisydelser, som er nævnt i Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna fra december 2010.

Det baserer sig endvidere på de danske kliniske retningslinjer for lumbal nerverodspåvirkning, udgivet i 2012.

4 faste konsultationer over 2 måneder
Forløbet omfatter en forundersøgelse og 3 øvrige basisydelser, der almindeligvis falder 2, 4 og 8 uger efter forundersøgelsen. Derudover kan der også være behov for at forsøge med en mere aktiv behandlingsstrategi omfattende øvelser og manuel behandling efter konkret journalført indikation herfor, når tilstanden er egnet hertil. 

Tilbagemelding til egen læge
Kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen, herunder ikke mindst patientens egen læge, er en væsentlig del af pakkeforløbet. Det nærmere omfang for kommunikationen med egen læge fremgår af ydelsesbeskrivelserne - se link ovenfor.

Egen læge skal således altid efter forundersøgelsen orienteres om diagnose og behandlingsplan samt overvejelser om sygemelding og medicinsk smertedækning. Derudover skal egen læge senest 3 dage efter afslutning af forløbet have tilsendt epikrise. Derudover kan der under forløbet kommunikeres med egen læge om eventuelle overvejelser om receptpligtig analgetika eller resultat af eventuelle billeddiagnostiske undersøgelser.

Læs mere om kommunikation med almen praksis


Ydelserne i pakkeforløbet
Der oprettes 5 nye ydelser med særskilt ydelsesnumre, således at der oprettes 2 forundersøgelsesydelser med forskelligt honorar. Den store ’Forundersøgelse’, ydelsesnummer 1040, anvendes over for patienter, hvor det i forbindelse med 1. konsultation konstateres, at der er tale om en patient med akut nerverodspåvirkning i lænden. Den ’lille’ forundersøgelsesydelse, ydelsesnummer 4041 skal anvendes over for patienter, hvor der som led i et aktuelt behandlingsforløb konstateres eller udvikles akut nerverodspåvirkning. Her finder du honorartabellerne. 

Patienter omfattet af prolapsforløbet er omfattet af kronikerordningen, som bærer navnet speciale 64 og medfører et lidt større tilskud:
Læs om speciale 64

Her i de vejledende ydelsesbeskrivelser finder du også en forløbsbeskrivelse af pakkeforløbet

Implementering og evaluering
I løbet af 2014 har DKF, regionerne og NIKKB afholdt  efteruddannelsesarrangementer for kiropraktorer i de 5 regioner. Kurserne bestod af en teoretisk del, men også kliniske øvelser.

DKF har herudover gennemført en række informationsindsatser: 
- Foldere til patienter
- Foldere til sundhedsuddannede
Artikelserie i det meget udbredte patientblad Magasinet Sundhed 
Stand på de praktiserende lægers ugelange efteruddannelseskongres Lægedage 2014 i Bella Center
- Information på diverse arrangementer, fx Store Praksisdag i Region Hovedstaden
- Annoncer i ugeblade og aviser 
- Information på www.kiropraktorguide.dk
- Jævnligt opslag på de DKF's sociale medier, bl.a. www.facebook.com/kiropraktorguide
- Jævnligt artikler i DKF's fagblad KIROPRAKTOREN

NIKKB gennemfører opfølgning og evaluering af ordningen i et begrænset antal klinikker.

Regionernes orientering
RLTN orienterer PLO /de praktiserende læger, relevante sygehusafdelinger, praksiskonsulenter mv. om ordningen. Derudover skal RLTN sikre, at borgerne orienteres om ordningen på Sundhed.dk Regional udbredelse af kendskabet til prolapsforløbspakken forventes endvidere at ske ved, at den behandles i samarbejdsudvalgene med de praktiserende lægers og fysioterapeuter.

Se også tema i KIROPRAKTOREN om prolapsforløbet 

Gå til oversigt over hele DKF's overenskomst med regionerne

Oprettet den 12. december 2013/opdateret marts 2015 

 

Kiropraktorers uddannelse

Kiropraktorer er uddannede i Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet. Det er en 5-årig uddannelse efterfulgt af en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse.

Efteruddannelse for kiropraktorer organiseres af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som er kiropraktorernes videnscenter.

Der er udviklet specialuddannelse, som videreuddanner hospitalskiropraktorer.

Find en kiropraktor