1. april 2017 trådte den gældende Landsoverenskomst om Kiropraktik i kraft og indførte nye ydelser, tilskud og pakkeforløb samt bl.a. kvalitetsakkreditering og systematisk efteruddannelse af kiropraktorerne.  

Her kan du læse overordnet om det nye - i boksen til højre finder du målrettet information.

Læs overenskomstteksten her. Overenskomsten er revideret med mindre redaktionelle ændringer 19. april 2017. Kiropraktorer anbefales at læse pjece med selve ydelsesbeskrivelser og implementeringsmanualen

> PATIENTINFO: Folder, taleguide, tekst til hjemmeside/infotavle

 

Hvad går den nye overenskomst ud på?

Her er de vigtigste dele af aftalen:

Pakkeforløb med højt tilskud til patienter med tegn på diskusprolaps i nakke og ryg eller spinalstenose.
Strukturerede forløb baseret på Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Indeholder en grundig førstegangsundersøgelse og 2 eller 3 milepælsundersøgelser i løbet af 2 eller 3 måneder samt mellemliggende konsultationer efter behov. Egenbetaling mellem 205 og 270 kr. pr. konsultation. Herudover kommer evt. tilskud fra 'danmark'. Ordningen, hvor kroniske patienter efter kiropraktorens vurdering kunne få et ekstra tilskud, er bortfaldet. Pakkeforløbet til diskusprolaps i lænden har eksisteret siden 2014. Find patientinfo om de nye forløb her og information til sundhedsuddannede og læger her 

Ny inddeling af førstegangskonsultationer 
Førstegangskonsultationer inddeles nu efter, om eller hvornår patienten har konsulteret klinikken tidligere, og ydelsen samt kiropraktorens honorar og patientens tilskud fastsættes efter princippet om, at en kendt patient kræver en mindre omfangsrig førstegangskonsultation end en mindre kendt eller helt ukendt, ny patient.Egenbetalingen for en førstegangskonsultation er på niveau med før, dvs. som det fremgår af figuren; ca. 350 kr. for en patient, der har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år, ca. 460 kr. for en patient, der har været i klinikken inden for 1-3 år, og ca. 575 kr. for en patient, der er tilset for mere end 3 år siden eller aldrig. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'.     

Ny inddeling af opfølgende konsultationer
De konsultationer, der følger efter patientens første, inddeles i 'almindelige', 'afgrænsede' og 'udvidede' efter 7 kriterier. Hvis 1 kriterie er opfyldt, er der tale om en 'almindelig konsultation'. Hvis 2 eller flere kriterier er opfyldt, er det en 'udvidet konsultation'. I en 'afgrænset' konsultation er ingen af kriterierne opfyldt.


Kriterierne findes på side 6-8 i denne pjece.

Patientens egenbetaling er på niveau med før, dvs. cirka 190 kr. for en afgrænset, cirka 301 kr. for en almindelig og 416 kr. for en udvidet. Hertil kommer evt. tilskud fra 'danmark'. 

Kvalitetsakkreditering
af alle klinikker fra 2018-20
Kiropraktorerne i indtræder i Den Danske KvalitetsModel. De første klinikker akkrediteres af IKAS i 2018. Læs mere hos IKAS eller under vores 'spørgsmål og svar'-sektion

Systematisk efteruddannelse
En model for systematisk efteruddannelse af kiropraktorer implementeres fra januar 2018 i en proces, der indledes med registrering af efteruddannelsesaktiviteter i nyt modul hos NIKKB. 


Aftalen indebærer desuden:


Læs mere - klik her, hvis du er
 
 - KIROPRAKTOR
 - KLINIKSEKRETÆR
 - SUNDHEDSUDDANNET ELLER LÆGE
 - BORGER/PATIENT og på www.kiropraktorguide.dk kan du læse om kiropraktorbehandling, blandt andet om det pakkeforløbet til diskusprolaps Find tekst fra forhandlingsforløbet i sommer/efteråret 2016

 


Oprettet juni 2016, opdateret 5/4 2018