Landsoverenskomst om kiropraktik 

HVAD ER DET FOR EN OVERENSKOMST?
DKF forhandler overenskomstsaftaler på vegne af gruppen af klinikejere, der er tilmeldt landsoverenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 

Overenskomsten regulerer bl.a. de vilkår, kiropraktorerne praktiserer under, samt gældende tilskud og honorarer for kiropraktorbehandling, men indeholder også aftaler om meget andet, fx om Kiropraktorfonden, udviklingsprojekter, klinikinformation på Sundhed.dk, henvisningsrettigheder og andet.

GÆLDENDE LANDSOVERENSKOMST - OK17
RLTN og DKF indgik 28. oktober 2016 aftale om den nuværende overenskomst, der trådte i kraft 1. april 2017 og gælder til og med marts 2020.

www.danskkiropraktorforening.dk/ok17 finder du overenskomsten og kan læse mere om indholdet, finde hjælpemidler til implementering af de nye ydelser og pakkeforløb.

Er du tilmeldt landsoverenskomsten, er der god information på Sundhed.dk vedr. kiropraktorpraksis, fx om afregning m.v.

HONORARTABELLER
Honorarerne opdateres hvert halve år - de gældende patienttilskud og honorartabeller findes her under 'Attester, blanketter og honorarer'

HVIS DU IKKE ER MEDLEM, MEN OK-TILMELDT
Kiropraktorer, der er tilmeldt landsoverenskomsten, men ikke medlem af DKF, skal ifølge aftale indgået med RLTN maj 2008 betale et administrationsgebyr til DKF. Her er gebyraftalen.

HAR KLINIKKEN IKKE RØNTGEN
Kiropraktorer, der ikke tilbyder røntgenundersøgelse i egen klinik, skal enten indgå aftale med en anden kiropraktorklinik om, at patienter kan modtages på den pågældende klinik eller samarbejdsudvalget skal indgå en § 24-aftale (tidligere § 2-aftale) om henvisning til røntgen andet sted end hos en praktiserende kiropraktor.

DKF har udarbejdet en standardsamarbejdsaftale, som kan bruges i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler om brug af anden kliniks røntgenanlæg. Aftalen kan tilpasses de individuelle forhold for de to klinikker. Aftalen sendes til den respektive region.

INDTJENINGS- OG OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE
Der gennemføres i hver overenskomstperiode en indtjenings- og omkostningsundersøgelse på kiropraktorområdet. Udgifterne til undersøgelsen afholdes af Kiropraktorfonden. Her er den seneste for året 2015, offentliggjort i 2016.


 

 

 

 


Opdateret april 2017