DKF's kvalitetsudvalg

Udvalget blev stiftet i 2012 på baggrund af de mange aktiviteter inden for kvalitetsområdet samt en forventning om, at kvalitetsrelaterede aktiviteter vil stige i de kommende år i takt med indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på kiropraktorområdet.

Udvalget drøfter aktuelle kvalitetsprojekter inden for professionen og fungerer desuden som forum for videndeling inden for kvalitetsområdet.

Udvalget består af repræsentanter inden for professionen, der i deres professionelle virke har berøring med kvalitetsområdet i bred forstand og tæller:

Janni Bang (DKF), Henrik Wulff Christensen (NIKKB), Henrik Hein Lauridsen (SDU), Line Press Sørensen (DSK), Alice Kongsted (NIKKB), Jeppe Mathiesen (Praksiskonsulent i Region Midt), Mikael Busse (Praksis konsulent Region Syd), Marianne Andreasen (Praksiskonsulent i Region H).

Læs udvalgets kommisorium

 

 

 

Juni 2018