Hvad koster det at gå til kiropraktor?

Der er offentligt tilskud til kiropraktorbehandling. Det kræver ikke henvisning fra en læge og trækkes automatisk fra din regning i klinikken.

Der er faste priser, men hvad du skal betale, afhænger af den behandling du har brug for. 

Første gang du er til kiropraktor med et problem, er prisen højere end i de opfølgende konsultationer, og der er særlige tillæg for fx røntgen, træning og konsultationer uden for normal arbejdstid. Personer med diskusprolaps og spinalstenose kan få særligt højt tilskud. 

Opfølgende konsultationer

 • En afgrænset konsultation koster ca. 190 kr.
 • En almindelig konsultation koster ca. 305 kr. 
 • En udvidet konsultation koster ca. 425 kr.


Førstegangskonsultationer

 • Har du været til kiropraktor i klinikken inden for de sidste 12 måneder koster første gang ca. 355 kr.
 • Er det mellem et og tre år siden koster det ca. 470 kr.
 • Har du ikke været der før, eller er det mere end tre år siden, koster en førstegangskonsultation ca. 590 kr.

Pakkeforløb

Andre ydelser

 • Røntgenundersøgelse koster ca. 415 kr.
 • Fortolkning af rekvirerede røntgenbilleder koster ca. 210 kr.
 • Supplerende røntgenundersøgelse koster ca. 395 kr.
 • Ultralydsundersøgelse koster ca. 395 kr.
 • Introduktion til superviseret træning koster ca. 380 kr.
 • Superviseret træning koster ca. 190 kr.
 • Opfølgende træning koster ca. 120 kr.
 • Særlige tillæg for aften - og weekend
 • Udeblivelse fra en førstegangskonsultation koster ca. 350 kr.
 • Udeblivelse fra en opfølgende konsultation koster ca. 230 kr.

Nøjagtige priser
Takster og priser reguleres hvert år 1. april og 1. oktober efter reguleringsprocenter fra Danske Regioner. På grund af sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er de først reguleret pr. 1. juni 2018.

Gældende priser for almen kiropraktik pr. 1. juni 2018 
Gældende priser for pakkeforløb pr. 1 juni 2018  

Hvem bestemmer priser og takster?
Det offentlige tilskud til kiropraktik er i gennemsnit på 18-20% af det behandlingen koster.  

Tilskuddet administreres af regionerne, men dets størrelse er fastsat af Sundhedsministeren ifølge Sundhedsloven.

De fem regioner har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Andre tilskud
Er du medlem af Sygeforsikringen 'danmark', kan du få tilskud til behandlingen, alt efter hvilken gruppe du er medlem af. 

Har du en sundhedsforsikring gennem fx dit arbejde eller som del af en fritids- eller ulykkesforsikring, du selv har tegnet, kan du mange gange få dækket udgifterne til kiropraktorbehandling.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til kiropraktor. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til kiropraktorbehandling, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.

 

Opdateret juni 2018

En kiropraktor...

er specialist i muskler, led og knogler og autoriseres af Styrelsen for Patientsikkerhed efter i alt 6 års uddannelse i klinisk biomekanik.

Find en kiropraktor