Hvad koster det at gå til kiropraktor?

Alle, der bor i Danmark, har efter sundhedsloven ret til ydelser fra regionen, der bl.a. omfatter tilskud til kiropraktorhjælp.

Priser og tilskud pr. 1. oktober 2016
Priser og tilskud for ikke-kronikere
Priser og tilskud for kroniske patienter

Du kan få tilskud til følgende behandling hos kiropraktor:

- Den indledende undersøgelse og eventuel behandling
- Røntgenundersøgelse, når en sådan er nødvendig
- Undersøgelse, forebyggelse og behandling i et
   behandlingsforløb
- Behandling gennem træning
- Opfølgende træning
- Supplerende ydelser, når behandlingsindsatsen er
   særligt krævende

Hvem bestemmer tilskuddenes størrelse?
Tilskuddets størrelse fastsættes af Indenrigs- og sundhedsministeren.

Se bekendtgørelsen om de gældende tilskud.

Hvem administrerer tilskuddene?
Det er regionerne, der har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud, og regionen udbetaler tilskuddet direkte til kiropraktoren. Tilskuddet er således fratrukket den pris, der betales i klinikken. Priser til kiropraktisk behandling er fastsat i Landsoverenskomst om kiropraktik, som er indgået mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Links til de fem regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

 

 

En kiropraktor...

er specialist i muskler, led og knogler og autoriseres af Sundhedsstyrelsen på baggrund af en 5-årig universitetsuddannelse og en efterfølgende supplerende praktisk uddannelse på 1 år.

Find en kiropraktor